prémiové živé bydlení

Praha

o projektu


V minulých stoletích byla Praha podstatně menší, a na svazích mnoha nynějších městských částí bývaly viniční usedlosti s velkými zahradami na přilehlých svazích. Tyto nádherné objekty v současné době chátrají, a v důsledku kombinace restrikcí a vysokých nákladů na údržbu se pro ně nedaří najít ani využití, ani zdroje na opravu. Právě na jeden takový areál čekáme, resp. čekáme na jeho současné majitele, až se jim podaří dokončit zahájený administrativní proces a otevřít dveře k dalšímu využití. Půjde-li vše dobře, jednoho dne zde všichni budeme obdivovat kombinaci několikasetleté historie a moderního bydlení. Věříme, že postavíme 6.000 m2 bytových ploch zasazených do úžasné zahrady, ve vlastním uzavřeném areálu a například i s vlastním zdrojem pitné vody z hluboké studny.