prémiové živé bydlení

Praha

o projektu


Stavební pozemky o výměře téměř 80.000 m2 dle našeho názoru jako stvořené pro rozsáhlý smíšený projekt s převládajícím rezidenčním prvkem, s řadou příležitostí pro trávení volného času v zeleni a v pohybu, ale i s žádoucím umístěním veřejných funkcí. Současný územní plán povoluje pouze funkci bydlení, a proto budeme v zájmu všestranného života v lokalitě usilovat o jeho změnu na využití umožňující umístění všech funkcí patřících k příjemnému každodennímu životu včetně dostupnosti služeb. Věříme, že tento projekt nám dá zapravdu v tom, že kvalitní bydlení a čtvrti plné života mohou vzniknout jedině za spolupráce soukromého sektoru s místními obyvateli a samosprávou. Veškeré přípravy a plány tak byly již v předakviziční fázi konzultovány na příslušných úřadech a s několika představiteli občanských sdružení aktivních v širší lokalitě. Půjde-li vše tak, jak považujeme za správné, projekt nabídne 50.000 m2 ploch rozmanitých funkcí, včetně veřejných prostranství.