Investice s t.e

Zhodnocení prostředků s vysokým výnosem a minimálními riziky

O fondu

IRQ T.E Development I Fund

Skupina T.E spravuje vlastní investiční fond zaměřený na mezaninové financování developerských projektů T.E.

Fond IRQ T.E Development I Fund je uzavřený fond kvalifikovaných investorů, který byl zřízen jako podfond fondu Meridon Funds SICAV p.l.c. se sídlem na Maltě. Malta je jako tradiční fondový domicil vhodná zejména díky stabilnímu právnímu prostředí, kvalitní dostupné judikatuře a mezinárodní ochraně investic. Fond pro zajištění maximální bezpečnosti a předvídatelnosti, ale i pro ochranu svých investic, vkládá prostředky pouze do projektů s pravomocným územním či stavebním povolením.

Výnos fondu je tvořen jednak fixní úrokem p.a. a jednak podílem na konečném zisku každého projektu. Fond investorům neúčtuje žádné vstupní, výstupní, ani manažerské či administrativní poplatky, ani si nebere podíl na zhodnocení investice. Toto vše nese skupina T.E jako součást provozních nákladů na svou developerskou činnost a investor tak dostává čisté zhodnocení ve stejné výši, v jaké jej z projektu inkasuje fond.

Vlastníci skupiny T.E do fondu vkládají své vlastní soukromé prostředky za stejných podmínek jako ostatní investoři, a podílejí se tak v plné míře na všech potenciálních rizicích i benefitech fondu.

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@t-e.cz.