premium live housing

Brno

about the project


Rozsáhlé pozemky v rozvojové lokalitě v Brně, vhodné pro smíšený projekt s výškovou zástavbou. Podle možných úprav územního plánu předpokládáme kapacitu 75.000 m2 podlažní plochy rozdělené do jednotlivých funkcí s dominantním bydlením. Další funkce zahrnou retail, nájemní bydlení nebo volnočasové aktivity. Součástí projektu bude jako ve všech našich ostatních projektech příslušné velikosti také park, veřejný prostor s uměním a řada příležitostí pro trávení volného času. Tento projekt je zajímavý intenzivní spoluprací s vlastníky sousedních projektů a také s brněnskou samosprávou, s nimiž jsme v tomto případě našli řadu společných zájmů a vzájemných benefitů.