nOVINKY ZE SVĚTA PRÉMIOVÉHO DEVELOPMENTU.

Vždy něco nového

Video Barrandovská zahrada – výsadba zeleně

Terenní práce na zahradách jsou hotové a nyní zahradníci dokončují výsadbu zeleně a zatravňování soukromých zahrad.

Video Sakura – zakládání stavby

Aktuálně zakládáme výtahové šachty pro všechny 4 vchody a na projektu Sakura se začala připravovat základová deska, kanalizace a brzy začneme s budováním již prvního podzemního patra.

Zahájení prodeje projektu Sakura

První jarní den jsme zahájili otevřený prodej bytů v projektu Sakura.

Truhlárna – tisková zpráva

Dokončili jsme vyklizení stavebních parcel a zemními pracemi zahajujeme výstavbu projektu Truhlárna. První ze čtyř domů je již nyní prodaný a o dalších jednáme s potenciálními zájemci. Více informací v tiskové zprávě.

Truhlárna – pravomocné stavební povolení

Získali jsme pravomocné stavební povolení na projekt Truhlárna. Výborně se nám tak začátek stavebních prací kryje s dokončením přípravy pozemku, kerý jsme již na základě předchozích povolení vyčistili od schátralých budov, suti a po desetiletí hromaděného nepořádku.

Sakura – nové vizualizace

Pro projekt Sakura jsme nachystali nové vizualizace exteriérů a interiérů.

Milhouse – stavební povolení

Koncem měsíce listopadu 2016 jsme získali pravomocné stavební povolení na polyfunkční dům Milhouse. Aktuálně probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele. Zahájení výstavby je naplánováno na 1Q 2017.

Barrandovská zahrada – stavba běží dle plánu

Výstavba projektu Barrandovská zahrada úspěšně pokračuje dle nastaveného harmonogramu. V příštím měsíci bude dokončeno poslední nadzemní podlaží hrubé stavby.

Brzy zahájíme prodej projektu Barrandez-vous

Připravujeme zahájení prodeje bytů a nebytových prostor v rezidenčním projektu Barrandez-vous.