Železobetonářské práce na projektu Sakura

Stavba běží i nadále dle stanoveného harmonogramu. Ve východní polovině projektu probíhají železobetonářské práce na stěnách čtvrtého nadzemního podlaží, v západní části postupujeme v patrech nižších. Spolu s tím jsme zahájili instalaci izolace v garážích a také přípojek v celém objektu.