Výsledky výběrového řízení na studii polyfunkčního domu Milhouse v Brně

Vítězem dvoukolového výběrového řízení se stali architekti z brněnského ateliéru CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS. Přišli s myšlenkami, které splňují všechny naše požadavky. Celkové řešení je nečekané a baví nás, předpokládané interiéry jsou variabilní a působí přátelským dojmem, přičemž zároveň navozují atmosféru naprosté profesionality, a v neposlední řadě koncept domu plnou měrou využívá i stávajících regulativů. Abychom nezapomněli - navržená stavba je pro nás i subjektivně krásná. Jako bonus je dokonce zohledněn i pravděpodobný budoucí rozvoj a proměny bezprostředního okolí. Pokud tedy město naplní své zatím éterické plány, budou se mít nájemníci a obyvatelé na co těšit i v okamžiku, kdy už by jim snad za jiných okolností naše budova zevšedněla.