Spouštíme vlastní investiční fond

Zakládáme vlastní investiční fond s názvem IRQ T.E Development I Fund, který investorům nabídne možnost zajímavých výnosů. Jeho prostřednictvím budeme financovat výhradně naše budoucí developerské projekty, a to navíc vždy jen ty s pravomocným územním rozhodnutím či stavebním povolením. Investoři tak budou přesně vědět, na co jsou jejich peníze vynaloženy. Vedle transparentnosti a snadné předvídatelnosti přinese nový fond i řadu dalších výhod. Bude bezpoplatkový a díky tzv. mezaninovému financování zajistí investorům také vyšší ziskovost a zajímavý dvousložkový výnos, složený z fixního ročního úročení a z podílu na zisku z projektu. Fond bude koncipovaný na sedm let a výše vstupní investice je stanovena na minimální hodnotu 2,5–3 milionu korun.