Červencové video z projektu Bleriot

Výstavba projektu Bleriot nadále pokračuje podle plánu a navíc s příznivou časovou rezervou. V areálu jsme již umístili všechny tři jeřáby potřebné k tvorbě základů a následnému zhotovení skeletu. U všech objektů jsme dokončili základové piloty a téměř hotové jsou i výtahové šachty. Ve střední části domu A finišujeme práce na základové desce a na jihovýchodní straně betonujeme stěny prvního podzemního podlaží. Pracujeme také na podkladních betonech v severní části budov A a C. U objektu B pak začínáme vázat výztuž pro základovou desku.