Barrandovská zahrada – 2. podzemní podlaží

Na Barrandovské zahradě jsme dokončili založení a podlahu v parkovacím podlaží.